Családsegítő

Családsegítő munkatárs: Szabó Ferenc Gábor sk.

Elérhetősége: 70/272-9473

A családsegítő feladata:

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelki támogatást, vagy ügyintézést is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása.

A szolgáltatás magában foglalja: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgál-tatásokhoz való hozzájutás megszervezését; a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését; közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését; a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását; a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élet-helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.A családgondozó elé az adott probléma a család önkéntes (szülők, nagyszülők, vagy akár a gyermek) megkeresése kapcsán; vagy a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, rendőrség, bíróság stb.) értesítése alapján, illetve névtelen bejelentés alapján kerülhet.

Skip to content