Falugondnoki szolgálat

Falugondnok: Zilai Róbert

Elérhetősége:

A falugondnoki szolgálat a 600 fő alatti lakosú aprófalvakra terjed ki, ahol a hiányzó, máshol intézményesített szolgáltatásokat pótolja. Napjainkban a kis települések egyre kevésbé képesek a segítség nélküli fennmaradásra, részben a városiasodás, részben a népesség elöregedése miatt. A falu- vagy tanyagondnok által nyújtott szolgáltatás sok ember számára az egyetlen lehetséges módja a külvilággal való érintkezésre.

Miben segít a falugondnok?
  • Környező hivatalokkal való kapcsolattartással
  • Alapfokú szociális szolgáltatások nyújtásával
  • Település lakóinak és kultúrájának az összefogásával, erősítésével
  • Gyermekek óvodába, iskolába, vagy betegek orvoshoz, kórházba szállításával
  • Tűzifa, gyógyszer és élelmiszerek szállításával
Megszakítás