Pályázatok

Tisztelt Kedvezményezett!

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek kommunikációs kötelezettségeit a Széchenyi 2020 portálon elhelyezett Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei c. dokumentum (hatályos 2019.12.01-től, továbbiakban: KTK) rögzíti, melyek keretében részletes szabályozás olvasható a projektet bemutató honlap előírásairól is. A kapcsolódó arculati szabályokat az esetleges megoldási módszerek, példák szemléltetésével a Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv (hatályos 2018.03.01-től, továbbiakban Arculati Kézikönyv) tartalmazza. A dokumentumok elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/doc/25.

Az arculati előírásokon túl fennálló – új honlap fejlesztéséhez vagy a meglévő honlap támogatásból megvalósuló továbbfejlesztéséhez kapcsolódó – infokommunikációs akadálymentesítés egyes kötelezettségeit a felhívás, illetőleg a támogatási szerződés releváns pontjai tartalmazhatják.

A honlappal kapcsolatos szabályozások a fenti szabályzó dokumentumokban a következő oldalakon találhatók:

·         A projekthez kapcsolódó kötelező tartalmi elemek: KTK 10.oldal

·         Kötelező arculati elemek: Arculati Kézikönyv 8-13 és 83.oldal

·         Infokommunikációs akadálymentesítés: Felhívás / Támogatási szerződés releváns pontjai

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkatársaink ellenőrizték a  honlappal kapcsolatos követelmények teljesülését, mellyel kapcsolatban a következő észrevételek születtek:

EFOP-1.5.3-16-2017-00087:


     1.A “Pályázatok” aloldalon nem található semmiféle információ a projektről.
     2.Hiányoznak a kötelező tartalmi elemek.
     3.A honlapon nem található akadálymentesítés célját szolgáló megoldás.

Ellenőrzés alá vont honlap címe:

http://www.ketujfalu.hu/


Projektazonosító:

                         EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Jelen levél kapcsán érintett fél: Kétújfalu Község Önkormányzat

  Kérjük, honlapjukat a fenti megállapítások alapján, az előírásoknak megfelelően, 15 naptári napon belül szíveskedjenek módosítani!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek nem, vagy nem szabályszerű teljesítése – az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum (továbbiakban ÁSZF) 7.1 pontjában jelzett 3. f) szakasz értelmében – jogszabályon vagy a szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek megszegésének minősül, amellyel szemben a Támogató az ÁSZF 7.2 pontban jelzett jogkövetkezmények valamelyikét alkalmazhatja, ennek értelmében a következő intézkedések helyezhetők kilátásba: szabálytalansági eljárás indítása; támogatás csökkentése/visszavonása; késedelmi kötbér megállapítása; elállás a szerződéstől.

Üdvözlettel:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS ARCULATI OSZTÁLY

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/C
TEL: 061-273-4250

E-MAIL: eukommunikacio@emmi.gov.hu

www.szechenyi2020.hu

Megszakítás