Település címere

Csertő község (Baranya megye)

A címer álló háromszögű pajzs, kék mezejében behajló vörös sátor. A vörös mezőben lebegő helyzetű, jobbra fordult, arany védvasú és markolatú ezüstpengéjű szablyát tartó, könyökben hajlított páncélos ezüstkar. A jobb felső kék mezőben liliom végű latin aranykereszt, a bal felső kék mezőben nyolcágú aranycsillag lebeg.

Sisak: szembe fordult, arannyal ékesített és vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékesített heraldikai aranykoronával.

Sisakdísz: egy tőből ágazó három zöld cserfalevél, köztük egy-egy arany makkterméssel.

Takarók: jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst

Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével nagybetűs CSERTŐ felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A heraldikai mázak jelentéstartalma:

fémek: arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség;

ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;

színek: vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, egészség, boldogság, örökkévalóság.

Csertő Község címeres lobogója és zászlaja:

Lobogó: álló téglalap alakú 2:1 méretarányú fehér textillap, alapjában arany, felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. 

Csertő Község címeres pecsétje:

Kör alakú pecsétlap, széles peremmel. A pecsétmező középvonalában Csertő címerének kontúrrajza. A címert két oldalról és felülről nagybetűs körirat övezi: CSERTŐ KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a szavak közt egy-egy díszpont.

Megszakítás